Får alla delta?
Ja, alla får delta som verkar i Sverige.
Vår tjänst är internationell, får vi delta?
Ja gärna! Beskriv den svenska anknytningen bara.
Jag har en idé som innehåller affärshemligheter som jag inte vill avslöja.
Vi behöver förstå tillräckligt för att kunna bedöma idén. Om du har en vinnar-idé så måste vi också kunna presentera den från scen.  Finns det något du ändå vill att bara juryn ska kunna se kan du bifoga det i en fil som du döper till ”hemligt” .

Vad kan man vinna?

Juryn kommer designa priser utifrån de behov de ser. Det kan bli både väldigt värdefulla priser och mer symboliska.
Hur vet jag om vi vinner, får jag komma på prisutdelningen
Prisutdelningen är på kvällen