Arrangörer

Tävlingen arrangeras av Västerås stad tillsammans med TCO Development, SIS och Miljörapporten.
Vi brinner för att minska miljöbelastningen i samhället med hjälp av IT. Vi vet att det finns många bra produkter och  tjänster hos privatpersoner, organisationer, företag och offentlig sektor.
Vi tror också att det finns många spännande idéer. Därför har vi skapat en tävling som är jättebred. Alla får vara med. Alla bidrag som handlar om minskad miljöbelastning med hjälp av IT är välkomna.
Vi vinner massor på att få veta vad du kan, vet gör. Men vi bidrar också till ett hållbart samhälle genom att genomföra tävlingen.
Vår finansiär, Innovationsmyndigheten Vinnova, kommer låta sig inspireras i sitt utvecklingsarbete av det du visar upp här.
Vår arrangör SIS, Swedish Standards Institute, kommer ha användning av bidragen i bilagan till sin nya vägledning för Grön IT.
För dig som har en produkt, tjänst eller idé finns det en hel del marknadsföringspotential här!

Mer om arrangörer


Västerås stad har sedan länge ett omfattande miljö- och klimatarbete och vill skapa ett långsiktigt hållbart samhälle som kan ge många människor ett gott liv. För att stimulera och utveckla verksamhetsutveckling och arbeta med IT som miljöteknik initierade staden till en årlig konferens, Green IT summit, som startade 2011. 

SIS - Swedish Standards Institute - utvecklar tillsammans med IT-konsulter, IT-användare, företag, högskolor och myndigheter en vägledningsstandard som beskriver hur en organisation framgångsrikt kan nyttja den potential som finns inom Grön IT. Det handlar om att på ett konkret sätt lyfta fram metoder att använda IT som miljöteknik, men också om sätt att begränsa miljöpåverkan från själva IT. Genom att standarden har tydlig koppling till traditionellt miljöledningsarbete uppnår man flera positiva synnergieffekter. För mer information kontakta  marcus.ihre@sis.se  
TCO Development 
arbetar internationellt för att IT-produkter ska baseras på miljömässig, social och ekonomisk hänsyn. Vi underlättar för organisationer att ställa hållbarhetskrav, att verifiera kraven och att förbättra hållbarhetsarbetet med hjälp av IT. Sedan 1992 driver vi en hållbar utveckling inom IT.
MiljöRapporten är marknadsledare i Sverige inom nyheter, analyser och utbildning för personer som arbetar professionellt med miljö- och hållbarhetsfrågor. MiljöRapporten ger ut en månadstidning, en digital nyhetstjänst med daglig omvärldsbevakning samt arrangerar kurser och konferenser.

Några tips om du vill läsa mer om Grön IT:

TCO Development;  https://tcocertified.se/

För genomförande och samordning av juryns insatser svarar PwC  www.pwc.se